preloader

menu

Klauzula informacyjna – RODO art. 13 – źródło bezpośrednie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BJOR Andrzej Gałasiewicz
    Spółka Komandytowa, ul. Twardosławicka 43, 97-300 Piotrków Tryb., NIP 771-287-89-32,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed wykonaniem umowy;
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz instytucji wskazanych przez przepisy prawa;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów, dla których przetwarzamy Pani/Pana dane wraz z okresem archiwizowania wymaganym prawem – maksymalnie 5 lat od realizacji umowy;
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania;

Dane kontaktowe:
BJOR Andrzej Gałasiewicz
Spółka Komandytowa
ul. Twardosławicka 43
97-300 Piotrków Tryb.
Email: biuro@browarolbracht.pl