Najwyższa jakość, duża elastyczność produkcyjna…

Warzymy tradycyjnie....

Jakość jest dla nas najważniejsza...


Nasza oferta obejmuje produkcję napojów bezalkoholowych, gazowanych i niegazowanych według receptur dostarczanych przez klienta. Posiadamy możliwość rozlewu do opakowań szklanych z kapslem tradycyjnym, twist-off oraz zamykania zakrętką aluminiową.

Produkujemy m.in.:
• napoje gazowane słodzone
• napoje gazowane niesłodzone
• napoje niegazowane niesłodzone
• napoje niegazowane słodzone
• napoje na bazie pulp i przecierów z cząstkami i miąższem – ustalenia indywidulane
• napoje typu malt drink, np. podpiwek


Kontakt
Stale unowocześniamy naszą technologię, modernizując urządzenia warzelnicze i maszyny kontrolujące jakość.

Współpraca z nami, to pewność, zaufanie i gwarancja jakości. Zapraszamy do współpracy.

 

Duża elastyczność produkcyjna...


Produkcja napoju na potrzeby marki własnej naszego klienta składa się z kilku etapów.

Etap 1.
Konsultacja otrzymanej receptury napoju oraz określenie możliwości produkcyjnych.

Etap 2.
Analiza laboratoryjna próbek wzorcowych napojów dostarczonych przez klienta oraz opracowanie technologii produkcji.

Etap 3.
Wykonanie rozlewu próbnego w obecności klienta i ewentualna korekta parametrów fizykochemicznych: BRIX, pH, kwasowość, ilość jednostek pasteryzacji, stopień wysycenia dwutlenkiem węgla a także cech organoleptycznych.

Etap 4.
Zatwierdzenie smaku i technologii produkcji przez klienta.

Etap 5.
Wdrożenie do produkcji w pełnej skali.


Kontakt

Znajdziesz nas również na portalach społecznościowych

Na naszych portalach społecznościowych znajdziesz aktualne informacje z życia firmy. Polub nas...